Tag Archives: Cắt kim loại

Phương pháp cắt kim loại bằng khí Oxy-Gas/C2H2

Xin chào các bạn, hôm nay HCKL sẽ chia sẻ một chút kiến thức cơ...

Công nghệ cắt kim loại bằng Plasma

Lịch sử hình thành công nghệ cắt kim loại bằng plasma Phương pháp, kỹ thuật...

4 Comments