Lưu trữ thẻ: Kỹ thuật hàn

Kỹ thuật hàn CO2 cơ bản, hàn MIG/MAG

Kỹ thuật hàn CO2 – Hàn MIG là viết tắt của “Metal Inert Gas Arc”...

1 Các bình luận

Kỹ thuật hàn hồ quang điện, hồ quang tay

Hàn hồ quang điện là một quá trình hàn sử dụng hồ quang để tạo ra...

Kỹ thuật hàn là gì? Tài liệu kỹ thuật hàn

Kỹ thuật hàn, khái niệm chung Hàn là phương pháp nối hai hay nhiều chi...

4 Các bình luận

Kỹ thuật hàn 6G hấp dẫn người học nghề

Kỹ thuật hàn 6G luôn được đánh giá cao. Xếp hạng đầu trong nghề về...

8 Các bình luận

Kỹ thuật hàn thiếc hiệu quả 100%

Khái niệm và đặc điểm của kỹ thuật hàn thiếc Kỹ thuật hàn thiếc được...

3 Các bình luận

Lịch sử ngành hàn sự ra đời và phát triển

Hàn kim loại là một phương pháp sửa chữa hoặc tạo ra các cấu trúc...